Skip to content

Tekoäly kommunikoi – ohjelmointikielistä pähkinänkuoressa

Ohjelmointikielillä tarkoitetaan kieliä, joita käytetään tietokoneen ohjelmoimiseen. Ohjelmointikielet muistuttavat kovasti luonnollisia kieliä, sillä niissäkin on esimerkiksi tietty lauserakenne ja looginen merkitys. Tavallaan ohjelmointikieltä voitaisiin siis luonnehtia tietokoneen puheeksi. Ohjelmointikieliä löytyy kaikkiin käyttötarkoituksiin lukuisia ja uusia kehittyy jatkuvasti. Kaikki tietokoneella tapahtuva toiminta käännetään konekielelle, sillä se on ainut kieli, jota tietokone ymmärtää. Jotta ohjelmointikieli toimii oikein, tarvitsee se avukseen vielä kääntäjän tai tulkin, joka muuntaa kielen ohjelman suoritusta varten. Myös ohjelmointi suoraan konekielellä on mahdollista, mutta se on hyvin hidasta ja virhealtista, joten yleisimmin ohjelmointiin käytetään jotakin ohjelmointikieltä. Näitä kieliä tarvitset esimerkiksi luodessasi itsellesi kotisivut. Ehkäpä tunnetuin ohjelmointikieli on HTML-kieli, jota käytetään www-sivujen ohjelmointiin. HTML-kieli saattaa alkuun tuntua monimutkaiselta, mutta kunhan koodeihin vaivautuu tutustumaan, on HTML:ää helppo ja nopea käyttää, sillä se on erittäin looginen. Koodit merkataan aina <>-merkkien väliin, ja usein kielen muutkin merkit esiintyvät pareittain.Toinen tunnettu www-sivujen ohjelmointikieli on JavaScript-kieli. Tämän kielen etuna on se, että se voidaan ohjelmoida reagoimaan käyttäjän klikkauksiin, ja näin ollen laittaa esimerkiksi tarkastamaan käyttäjän täyttämän lomakkeen kentät. JavaScriptillä on kuitenkin yksi merkittävä haittapuoli, sillä joissakin koneissa JavaScriptiä ei voida suorittaa.Ohjelmointikieli nimeltään C++ on ehkä suosituin kaupallisessa ohjelmistokehittelyssä käytettävä kieli. Se pohjautuu aiempaan C-kieleen, mutta on varustettu lukuisilla lisäominaisuuksilla. C++-kieltä käyttävät muun muassa Microsoft ja Adobe.Ohjelmistokieliin tutustuminen on helpointa aloittaa tutkimalla siitä kirjoitettua aineistoa. Kielien koodit ja merkit ovat käyttöoppaissa selvitetty perusteellisesti, ja niitä noudattamalla onnistuu varmasti luomaan itselleen halutunlaiset kotisivut. Vasta-alkajalta tämä vaatii tosin hieman kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta konekielen jonkinasteinen opettelu kannattaa varmasti, varsinkin, jos konetta käyttää paljon. Itse tekemällä säästää lopulta paljon aikaa ja rahaa, kun tietokonetta ei aina tarvitse viedä asiantuntijalle ohjelmoitavaksi.