Skip to content

Verkkosivujen graafisen ilmeen valitseminen

Verkkosivujen kolme keskeisimmistä päätehtävistä on olla informatiiviset, käytännölliset ja silmää miellyttävät. Kuitenkin valitettavan moni verkkosivusto ei täytä kaikkia näistä vaatimuksista. Graafinen ilme sisältää silmää miellyttäviä värejä, joihin teksti ei sekoitu taustaan, ja siitä on helppo erottaa esimerkiksi painikkeet. Varsinkin mobiililaitteilla sivustoa käytettäessä on tärkeää, että sivusto on toteutettu mukautuvan suunnittelun avulla, jolloin sitä voi käyttää niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin ilman toiminnallisuuden huononemista. Ei liene syytä todeta erikseen, että videot ja kuvat lisäävät käyttäjäystävällisyyttä ja ovat suotuisia myös verkkosivuston sijoittumiseen hakukoneiden hakutuloksissa. Useat verkkosivujen selaajat toivovat sivustoilta jotain lisäarvoa pelkän tekstin sijasta – kiinnostavia videoita, osuvia valokuvia tai kenties vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi kyselyjä. Multimedian määrän sivustolla on huomattu myös vaikuttavan positiivisesti sijoituksiin hakukoneiden hakuosumissa.Verkkosivujen suunnittelijan kannattaa verkkosivuja suunnitellessaan siis aina pitää ensimmäisenä mielessään sivuston selaaja. Kannattaa lähestyä sivustoa siitä lähtökohdasta, mikä itseä miellyttää erilaisilla sivustoilla. Mitkä sivustot ovat erityisen helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia, mitkä miellyttävät silmää ja mitkä latautuvat nopeasti niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin selatessa?Pelkän graafisen suunnittelun lisäksi verkkosivujen suunnittelijan on syytä olla perillä myös niistä teknisistä aspekteista, joita sivujen suunnitteluun liittyy. On tärkeää huomioida, että esimerkiksi sivun latautumisaika on tärkeä tekijä niin hakukone- kuin käyttäjäystävällisyydenkin kannalta. 40 % asiakkaista siirtyisi nimittäin mieluummin kilpailijan helppokäyttöisemmälle sivustolle kuin kärsisi esimerkiksi huonosta mobiilisivustosta.