Skip to content

Verkkosivujen typografia

Jokainen tietotekniikan parissa kasvanut tietää erilaisten fonttien eli kirjoitusasujen kanssa leikittelyn. Verkkosivujen typografia eli niiden asettelu ja kirjoitus niin, että ne ovat helposti luettavissa, onkin eräs tärkeistä verkkosivujen suunnittelun lähtökohdista. Selkeiden ja nykyaikaisten fonttien on havaittu parantavan käyttäjäkokemusta varsinkin yhdistettynä kieliopin kannalta suotuisaan kappalejakoon ja tekstin asetteluun sivulle. Sen sijaan liian pienet ja epäselvät fontit ovat lukijalle ärsyttävä haittatekijä. Erityisen ongelman ne luovat, kun niiden asettelu sivulla ei ole johdonmukaista. Aiemmista varoituksista huolimatta verkkosivujen suunnittelu tarjoaa erinomaisen areenan leikitellä erilaisilla kirjoitusasuilla. Vaikka navigointi, kosketuspainikkeet jne. oltaisiin suunniteltu mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi, voi verkkosivujen suunnittelija silti tehdä erilaisia kokeiluja typografian suhteen. Tärkeintä on mukauttaa fontti verkkosivuston henkeen sopivaksi ja valita sitä sisältävien painikkeiden ja sisällön paikka sivulla harkiten, jotta muu sivuston käytettävyys tai ulkonäkö ei pääsisi kärsimään.Monilla tuotemerkeillä on oma tekstityylinsä, ja myös aloitteleva sivusto tai tuotemerkki voi haluta suunnitella oman, siihen yhdistettävän fontin. Tuotemerkissä käytettävän fontin ei tarvitse olla erityisen selkeäkään – tuleehan tuotemerkin nimi asiakkaalle selväksi muutenkin – mutta tärkeää on, että käyttäjän kokemusta selkeyttävistä tekijöistä ei tingitä sivulla muutoin. Selkeän fontin lisäksi paljon kuvia, videoita ja äänitteitä eli multimediaa sisältävän sisällön on havaittu sijoittuvan hyvin hakukoneissa – ja myös miellyttävän niiden käyttäjiä.