Skip to content

Yrityksen turvallisuus

Hyvin pyörivässä yrityksessä turvallisuusasiat on otettu huomioon monelta kantilta. Näistä syntyy yritysturvallisuuden käsite, jota avataan hyvin ja laajasti esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliiton kotisivuilla. Lyhyesti yritysturvallisuus kuitenkin kattaa niin henkilöstön kuin materian, ja sen ydintavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta. Turvallisuustavoitteita miettiessä ja turvallisuusasioiden eteenpäin viemiseen investoidessa onkin hyvä pitää mielessä se, että ne eivät koskaan ole niin sanotusti ylimääräinen kuluerä, vaan nimenomaan panostus kohti entistä kovempaa tulosta.

Henkilöstö on yrityksen oleellinen voimavara

Harvaa yritystä olisi olemassa ilman sen henkilöstöä. Näin ollen heidän turvallisuutensa työpaikalla on erityisen tärkeää. Hyvistä työoloista huolehtiminen vähentää tutkitusti sairauspoissaoloja, joten pitkässä juoksussa työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin panostamisessa säästää pitkän pennin yrityksen varoja. Työturvallisuuteen panostaminen ei kuitenkaan perustu pelkästään säästöjen tekemiseen, vaan siitä säädetään myös laissa. Jokaisen työnantajan tulee siis huolehtia, että työpaikalta löytyy ensiapukoulutettuja henkilöitä sekä tarvittavat varusteen ensiavun antamiseen. Mistä sitten löytää paras verkossa toimiva ensiaputarvikekauppa?

Ensiaputarvikkeet tärkeä osa turvallisuutta

Ensiaputarvike.fi-verkkosivusto tarjoaa laajan valikoiman ensiaputarvikkeita niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Ensiapulaukun sisältö tulee tarkistaa ja päivittää puuttuvilta sekä vanhentuneilta osilta säännöllisesti. Monella työpaikalla laukku kuitenkin unohtuu lojumaan kaapin pohjalle, jolloin tapaturman sattuessa välineet reagointiin ovat puutteelliset. Näin ollen vaikka toimiston ensiapupakkauksen päivittäminen saattaa tuntua turhalta rahan menolta, on sen ajan tasalla pitäminen erityisen tärkeää yrityksen turvallisuutta silmällä pitäen. Tiesithän myös, että yrityksen ensiaputarvikkeet kuuluvat kelakorvauksen piiriin?